Galleries more

Videos more

Dictionary more

Videos

Pozisyon Kolektif anti-nuvo sistem ID kardApre Zizman ek desizyon Kabine Minis guvernman Lepep, Kolektif kont nuvo sistem id kard biometrik donn nu pozisyon dan enn konferans de pres ki ti fer kot GTU Zedi 18 Zin, 2015.20.06.20155.49minsKreol