Galleries more

Videos more

Dictionary more

Videos

Kont ID kard biometrik: 5 Demand LALITManb LALIT Shabeela Kalla explik lopozisyon konstan LALIT a kart id biometrik ek rezon kifer nu opoz li. Li explik demand LALIT fas a inpozisyon kart id biometrik.30.09.145.04minsKreol