Galleries more

Videos more

Dictionary more

premye lexame an Kreol

30.06.2008

Lalit ena plezir pibliye an antye enn dokiman istorik inportan: premye papye lexame an Kreol ki liniversite inn organise apre enn kur stann-aloyn ki apel introdiksyon a etid Kreol. 16 kandida ti pran par dan lexame ek zot inn kapav swazir pu reponn swa an angle swa an Kreol. Get enn kopi dan downloads/photos.